بازدید معاون و کارشناس تسهیلات اداره صنایع دستی استان فارس از فعالیت های صندوق زنان استهبان

معاون و کارشناس تسهیلات اداره صنایع دستی استان فارس از فعالیت های زنان فعال این حوزه که سهام دار صندوق حمایت از توسعه فعالیتهای کشاورزی زنان روستایی وثوق شهرستان استهبان هستند، بازدید کردند.

به گزارش روابط‌عمومی و اموربین‌الملل شرکت مادر تخصصی، سمیه سادات مرشدی، مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه فعالیتهای کشاورزی زنان روستایی وثوق شهرستان استهبان، زهرا الحمدی؛ معاون و هاشم مصفا؛ کارشناس تسهیلات اداره صنایع دستی استان فارس از فعالیت های زنان فعال در این حوزه و سهام دارا صندوق در روز پنج شنبه 22 تیرماه بازدید کردند.

در این بازدید فعالیتهای زنان در زمینه معرق کاری، فرشینه بافی، میل بافی، قلاب بافی، گلیم بافی، قالی بافی، ...بررسی شد و مقرر گردید: فعالیتهای مختلف زنان در حوزه صنایع دستی طبقه بندی شود تا فعالیت هایی که در حوزه حمایت اداره صنایع دستی است با آموزش های لازم همراه شود و از سوی دیگر برنامه ریزی برای بازاریابی انجام گردد.

همچنین در حوزه توریسم روستایی مقرر شد: صندوق حمایت از توسعه فعالیتهای کشاورزی با اداره صنایع دستی و گردشگری شهرستان نقاط گردشگری را شناسایی کند تا برنامه ریزی های لازم در این زمینه انجام شود.

 

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی