جلسه مشترک صندوق زنان استهبان با فرماندار در هفته جهاد کشاورزی

جلسه مشترک مدیرعامل و اعضای هیات مدیره صندوق حمایت از توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی وثوق استهبان بافرماندار شهرستان استهبان، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان و معاونان در به مناسیت هفته جهاد کشاورزی در تاریخ 27خرداد ماه 96 در محل جهاد کشاورزی شهرستان استهبان برگزار شد.

 

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مادر تخصصی، در این جلسه مشترک ابتدا محمد مهدی شرفی، فرماندار از موفقیت های صندوق حمایت از توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی وثوق شهرستان استهبان ابراز خشنودی و تشکر کرد و گفت: از این پس مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی وثوق شهرستان استهبان به عنوان عضو ثابت کمیته اشتغال، کمیته رفع موانع تولید خواهند بود.

و افزود: همچنین در جلسه شورای برنامه ریزی برای تامین اعتبار صندوق تمام تلاش خود را انجام می دهم و خواستار حضور مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه فعالیتهای کشاورزی زنان روستایی وثوق شهرستان استهبان در جلسات آینده فرمانداری با حضور اصغر مسعودی،نماینده مردم شهرستان استهبان در مجلسشورای اسلامی هستم.

همچنین احمد رنجبر، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان استهبان از فعالیت های صندوق حمایت از توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی وثوق استهبان تشکر و قدردانی کرد و حمایت بیشتر فرماندار را در تامین اعتبار صندوق خواستار شد.

در ادامه سمیه سادات مرشدی، مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی وثوق استهبان گزارشی از عملکرد صندوق را ارائه کرد و از فرماندار شهرستان تقاضای حمایت بیشتر در معرفی صندوق در شهرستان و توجه بیشتر به فعالیت ها و مسائل صندوق را داشت.

سپس هریک از اعضای هیات مدیره گزارشی از روند فعالیت های صندوق خرد را بیان کردند.

 

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی