کنترل قیمت حدود 30 میلیون شاخه گل نرگس با اجرای زنجیره ارزش در صندوق شهرستان بهبهان

مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان بهبهان گفت: با اجرای زنجیره گل نرگس توانست حدود 30 میلیون شاخه گل نرگس به ارزش 90 میلیارد ریال کنترل قیمت کند.

 

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مادر تخصصی؛ بابک دیده بان؛ مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان بهبهان افزود: گل نرگس به عنوان نماد شهرستان بهبهان است. سطح زیر کشت گل نرگس قبل از ورود صندوق 120 هکتار بود که با پرداخت تسهیلات به مبلغ 1500 میلیون ریال از طرف صندوق، سطح زیرکشتی با تولید 6 میلیون شاخه گل به ارزش 18 میلیارد ریال به ارزش تولیدات شهرستان اضافه شد.

وی اظهار داشت: هر هکتار گل نرگس یک تن اشتغالزایی دائم دارد که با اجرای این طرح 30 تن به صورت مستقیم و حدود 150 به صورت غیرمستقیم در زمان برداشت گل مشغول به کار شدند.

دیده بان درباره فرآیند زنجیرهگفت: نحوه ورود صندوق با توجه به اهمیت تشکیل زنجیره تولید و حلقه های گل نرگس به این صورت بود که اول حلقه ها شناسایی که شامل صندوق، تعاونی، تولیدکنندگان پیاز، پرورش دهندگان گل و بازار شناسایی شد مقرر گردید در مرحله اول پیاز گل نرگس توسط تعاونی تهیه و در اختیار گلکارانی که می‌خواهند سطح زیرکشت خود را افزایش دهند قرار می گیرد.

وی اظهار داشت: چون پیاز گل در سال دوم تولید اقتصادی دارد، در این مرحله پیاز در اختیار متقاضیان قرار می گیرد، مرحله دوم لیستی از گل کاران افزایش سطح در اختیار اداره تولیدات گیاهی شهرستان قرار داده می شود در صورت تاییدیه افزایش سطح، مبلغ پیاز به حساب تعاونی واریز می شود.

مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان بهبهان افزود: در مرحله برداشت، گل برداشت شده در اختیار تعاونی قرار داده می شود تا با نظارت مستمر صندوق و کارشناس مدیریت جهاد کشاورزی، در این مرحله لیستی از گل های تحویلی توسط تعاونی به صندوق ارسال شود که در آن ما به التفاوت پیاز دریافتی و گل تحویلی محاسبه و با تاییدیه مدیریت کشاورزی پول گل بلافاصله توسط صندوق به حساب گلکار واریز می شود. همچنین بازپرداخت تسهیلات توسط تعاونی صورت می گیرد.

دیده بان با بیان اینکه در اوج فصل برداشت، بیشترین میزان گل تحویلی 250 هزار شاخه از قرار قیمت کارشناسی هر شاخه 3000 ریال می باشد، گفت: لذا مبلغ 750 میلیون ریال کافی است تا حلقه خرید محصول زنجیره آغاز شود. از طرفی، به علت اینکه از زمان خرید گل تا فروش در بازار تهران و برگشت سرمایه نهایتا 5-3 روز زمان طی می شود واضح است که پس از یک دوره استراحت کوتاه، زنجیره می تواند مجددا چرخه خود را آغاز کند.

مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان بهبهان تصریح کرد: با این عمل صندوق توانست مبلغ حدود 90 میلیارد ریال از گل شهرستان را در بازار، تنظیم و به ثبیت قیمت کمک کند. 

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی