فرماندار مرودشت:

عملکرد صندوق حمایت ازتوسعه فعالیتهای کشاورزی زنان روستایی مرودشت اثربخش است

رو تیتر فرماندار مرودشت:

فرماندار شهرستان مرودشت گفت: با توجه به عملکرد اثربخش و مطلوب صندوق حمایت از توسعه فعالیتهای کشاورزی زنان روستایی مرودشت حمایت لازم را از این صندوق برای تخصیص اعتبار لازم از موارد قانونی خواهد داشت.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مادر تخصصی؛ علی اکبر نجیب زاده، فرماندار شهرستان مرودشت در جلسه ای که در روز یکشنبه 21 خردادماه 96 با حضور عزیز رحیمی، مدیر جهاد كشاورزي شهرستان مرودشت ومرضيه مكرمي، مدیرعامل و راضيه اسلام مهر، رئیس هیات مدیره صندوق حمایت از توسعه فعالیتهای کشاورزی زنان روستایی مرودشت برگزار شد؛ گفت: با توجه به عملکرد اثربخش و مطلوب صندوق حمایت از توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی مرودشت حمایت لازم را برای افزایش سرمایه این صندوق خواهد داشت.

وی افزود: با توجه به ماده 31 قانون احکام دائمی کشور که به فرمانداری اجازه داده می شود برای افزایش سرمایه صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی همکاری داشته باشد، تلاش لازم را برای حمایت از صندوق با تخصیص اعتبار از این ماده قانونی به عمل می آورم.

بنا به پیشنهاد فرماندار شهرستان مرودشت با هدف معرفی بیشتر، مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه فعالیتهای کشاورزی زنان روستایی مرودشت در جلسه شورای اداری شهرستان مرودشت حضور یابد. 

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی