حضور صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان قم در نمایشگاه توانمندیهای تعاونی ها

صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان قم درنمایشگاه توانمندیهای تعاونی ها در استان قم که از روز پنجشنبه28 تا 30 مردادماهبرگزار شد، حضور یافت.

به گزارش روابط‌عمومی و اموربین‌الملل شرکت مادر تخصصی،صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان قم درنمایشگاه توانمندیهای تعاونی ها در استان قم که روز پنجشنبه28 مردادماهبا برپایی بیش از 30 غرفه منتخب از شرکت های تعاونی استان قم و با حضور مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان قم جمعی از اعضای اتاق تعاون استان قم آغاز به کار کرد، حضور یافت.

سعید آشکار، مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان قم فعالیت های برتر صندوق را با رویکرد اقتصاد مقاومتی در این نمایشگاه معرفی کرد.

وی گفت: در حال حاضر سرمایه صندوق 182 میلیارد و 187 میلیون و 510 هزار ریال  است که تعداد 1314 فقره تسهیلات به مبلغ 500 میلیارد و 630 میلیون و 665 هزار ریال تا سال 1394 به تشکل های بخش کشاورزی پرداخت شده است.

آشکار در ادامه عملکرد صندوق در تامین نهاده های بخش کشاورزی و فعالیت های اثربخش را برای مردم و مسئولان تبیین کرد.

وی گفت: صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي استان قم، 9 سال از فعاليت خود را پشت سرمي گذارد و با توجه به منابع محدود خود توانسته است، منشاء خدمات بسيار خوب و ارزنده اي در بخش کشاورزی باشد. همچنین نسبت به تدوين سند راهبردی برنامه پنج ساله اقدام کرده ایم و در آن اهداف و فعالیتهای راهبردی خود را تعريف کردیم تا با ديدي همه جانبه بتوانیم آینده روشنی را برای صندوق رقم بزنیم.

مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان قم اظهار داشت: صندوق یکی از مصادیق بارز تحقق برنامه های اقتصاد مقاومتی و توسعه پایدار بخش کشاورزی، توانمندسازی تشکل‌های بخش کشاورزی در اداره امور خودشان، انجام کار از طریق مردم و برای مردم و فراهم کردن شرایط تحقق سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی می باشد.

گفتنی است؛ در این نمایشگاه از تعاونی های مختلفی همچون تعاونی های مسکن، تولیدی، گردشگری، صنعت، صنایع دستی، کشاورزی،  و ... حضور داشتند.

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی