برگزاری جلسه کارگروه مشترک صندوق منطقه جیرفت وکهنوج با صنف کشاورزی

نوشته شده در چهارشنبه, 16 مرداد 1398 16:48

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی