برپایی مراسم جشن عیدسعیدغدیرخم برای کارکنان شرکت مادر تخصصی

نوشته شده در چهارشنبه, 07 شهریور 1397 15:45

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی