صندوق تاکستان در بخش کشمش یکی از صندوق های موفق شهرستانی است

نوشته شده در سه شنبه, 20 آذر 1397 14:50

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی