تشکیل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان ابهر

نوشته شده در دوشنبه, 15 بهمن 1397 10:36
 

حفظ همزمان قدرت خرید مردم و صرفه تولیدات کشاورزی ضروری است

نوشته شده در دوشنبه, 17 دی 1397 13:59

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی