برگزاری جلسه تهیه و تنظیم برنامه و بودجه صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی با استفاده از ویدئو کنفرانس

جلسه تنظیم برنامه و بودجه صندوق شهرستان های کهگیلویه، لنده و گچساران از طریق ویدئو کنفرانس در روزهای یکشنبه، دوشنبه و چهارشنبه 13، 14  و 16 بهمن ماه 1398 در ساعت 9 در سالن جلسات شرکت مادرتخصصی و برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مادر تخصصی؛ جلسه تنظیم برنامه و بودجه صندوق شهرستان های کهگیلویه، لنده و گچساران از طریق ویدئو کنفرانس با حضور علی قاسمی، مدیر برنامه ریزی و تجهیز منابع، سمیرا محمدی قاضی جهانی، کارشناس برنامه ریزی شرکت مادر  تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و محمد میر احمدی، حمید رضا درفشی و مسلم محمودیان به ترتیب مدیران عامل صندوق های حمايت از توسعه بخش كشاورزي  شهرستان کهگیلویه، لنده و گچساران در روزهای یکشنبه، دوشنبه و چهارشنبه 13، 14 و 16 بهمن ماه 1398 در ساعت 9 در سالن جلسات شرکت مادرتخصصی و برگزار شد.

در این جلسه که حدود دو ساعت به طول انجامید نحوه تدوین برنامه و بودجه در قالب فایل اکسل توسط سمیرا محمدی به مدیران عامل توضیح داده شد و سپس با کمک اطلاعات مالی مربوط به این صندوق های شهرستانی، برنامه و بودجه پیشنهادی سال مالی 99-98 نهایی و برای طرح در مجمع بودجه صندوق آماده شد.

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی