برگزاری گردهمائی صندوق های شهرستانی استان تهران در شرکت مادر تخصصی

عضو هیئت‌مدیره شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی در گردهمائی صندوق های شهرستانی حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان تهران گفت: صندوق های شهرستانی باید تعامل بیشتری با یکدیگر داشته باشند.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت مادر تخصصی؛ علیرضا اشرفی؛ عضو هیئت‌مدیره شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی در گردهمائی صندوق های شهرستانی حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان تهران درخصوص افزایش سرمایه که با حضور 13 تن از مدیران عامل صندوق های شهرستانی حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان تهران، هیات مدیره و برخی از مدیران شرکت مادر تخصصی در روز دوشنبه 30 دی ماه 1398 در سالن جلسات شرکت مادر تخصصی گفت: صندوق های شهرستانی باید کارهای اجرائی بیشتری انجام دهند و پیشنهادات ارائه شده را بیشتر عملی کنند.

در این گردهمایی مدیران عامل صندوق های استان تهران، پاکدشت، اسلامشهر، فیروزکوه، ورامین، شمیرانات، شهر ری، شهریار، پیشوا، رباط کریم، دماوند، بهارستان و قدس و نماینده شرکت مادر تخصصی در صندوق استان حاضر بودن و به بیان نقطه نظرات خود را درباره افزایش سرمایه پرداختند.

 

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی