تأسیس صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان کازرون

مجمع عمومی مؤسس صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان کازرون در استان فارس با حضور مدیران شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، مسئولان استانی و محلی و ... در روز سه شنبه 5 آذرماه 1398 برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت مادر تخصصی؛ جلسه مجمع عمومی مؤسس تشکیل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان کازرون استان فارس با حضور علیرضا اشرفی، عضو هیات مدیره و داریوش اعرابی، مدیر امور مجامع و نمایندگان شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، نمایندگان سازمان جهاد کشاورزی، رئیس هیات مدیره صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان فارس و جمعی از مسئولان استانی و محلی در روز سه شنبه 5 آذرماه 1398  در محل سالن اجتماعات مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان یاد شده برگزار شد.

صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان کازرون با سرمایه نزدیک به 10 میلیارد ریال با مشارکت 103 سهامدار که شامل اشخاص حقیقی، تشکل‌ها و اشخاص مستقل بودند، تشکیل شد.

گفتنی است، صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان کازرون یک‌صد و پنجاه و یکمین صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی در کشور و هشتادمین صندوق شهرستانی کشور و پانزدهمین صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی در است انفارس است.

در مجمع عمومی صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان کازرون اعضای هیات مدیره و بازرسان نیز انتخاب شدند همچنین اساسنامه و آیین‌نامه‌های داخلی به تصویب رسید.

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی