بهره‌برداری مطلوب یزدی‌ها از صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی گفت: در استان یزد بهره‌برداری مطلوبی از منابع صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی برای توسعه زنجیره‌های تولیدشده است.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل به نقل از خبرگزاری صداوسیما؛ سید عبدالکریم رضوی اردکانی، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی در روز چهارشنبه 10 مهرماه 1398 در گردهمایی نمایندگان و مدیران صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان یزد برگزار شد، افزود: استان یزد ازلحاظ سرمایه در بین صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی، دومین صندوق بعد از استان خوزستان است. در حال حاضر در کشور ۱۴۷ صندوق با ۱۸۰۰ میلیارد تومان سرمایه فعالیت می‌کنند.

وی اظهار داشت: امسال ۶ صندوق شهرستانی در استان یزد تأسیس شد که سیزده و نیم میلیارد تومان سرمایه آورده دولت و مردم در این صندوق‌هاست و در استان یزد بهره‌برداری مطلوبی از منابع صندوق‌ها برای توسعه زنجیره‌های تولیدشده است.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، نحوه تشکیل صندوق در سایر شهرستان‌های استان و نحوه تقویت صندوق‌های موجود را از اولویت‌های کاری استان یزد عنوان کرد.

سید جمال سجادی پور، رئیس جهاد کشاورزی استان یزد هم در این نشست گفت: مهم‌ترین فعالیت‌هایی که صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی در استان دنبال می‌کنند، ایجاد ظرفیت‌های تولید از مزرعه تا سفره است.

وی تأمین نهاده‌های موردنیاز و سرمایه‌گذاری‌های جدید برای تکمیل زنجیره تولید را از اقدامات و اولویت‌های صندوق‌ها برشمرد.

سجادی پور افزود: صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان با ۴۰ میلیارد تومان افزایش سرمایه، هم‌اکنون سرمایه آن به ۱۰۷ میلیارد تومان رسیده است.

رئیس جهاد کشاورزی استان یزد گفت: این صندوق‌ها می‌توانند نقش اساسی در تأمین نهاده‌های موردنیاز در بخش‌های دام، طیور، زراعت و کشاورزی داشته باشند. 

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی