بازدید مدیرعامل شرکت مادر تخصصی از غرفه صندوق حمايت از توسعه نهال در بخش کشاورزی در نمایشگاه «آی فارم»

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی از غرفه صندوق حمايت از توسعه نهال در بخش کشاورزی در چهارمین نمایشگاه باغبانی، گلخانه، نهاده و گیاهان دارویی«آی فارم» روز چهارشنبه سوم مهرماه 1398 در نمایشگاه بین‌المللی شهر آفتاب بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مادر تخصصی؛ سید عبدالکریم رضوی اردکانی، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل، عوض علیزاده مقدم، قائم مقام مدیرعامل و عضو هیات مدیره و سیف اله امیری، سرپرست روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی از غرفه صندوق حمايت از توسعه نهال در بخش کشاورزی در سومین نمایشگاه بین‌المللی مکانیزاسیون ماشین‌آلات و ادوات کشاورزی همزمان با سومین پاویون تخصصی پهپادهای کشاورزی و چهارمین نمایشگاه باغبانی، گلخانه، نهاده و گیاهان دارویی در روز چهارشنبه سوم مهرماه 1398 در نمایشگاه بین‌المللی شهر آفتاب بازدید کردند.

رضوی در انجام بازدید از غرفه حمایت از توسعه حمایت از توسعه نهال در بخش کشاورزی اظهارداشت: برگزاری نمایشگاه ها فرصت ها و ابزاری معنایی در راستای معرفی دستاوردها و فعالیت های اثربخش صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی فراهم میسازند که لازم است این مهم از سوی صندوق ها جدی گرفته شود.

 

 

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی