برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت اسناد در شرکت مادر تخصصی

کارگاه آموزشی مدیریت اسناد در جلسه شورای مدیران شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، روز شنبه 25 اسفندماه 1397 در سالن جلسات شرکت مادر تخصصی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مادر تخصصی؛ کارگاه آموزشی مدیریت اسناد در جلسه شورای مدیران شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی با استادی رضا غلام زاده، رئیس گروه بررسی اسناد و مدارک وزارت جهاد کشاورزی روز شنبه 25 اسفندماه 1397 در سالن جلسات شرکت مادر تخصصی برگزار شد.

در این کارگاه آموزشی اعضای هیات مدیره، مدیران و برخی از کارشناسان شرکت مادر تخصصی حضور داشتند و استاد درباره چرخه حیات اسناد که شامل ایجاد، نگهداری و امحاء یا انتقال به آرشیوی ملی سخن گفت.

غلام زاده، رئیس گروه بررسی اسناد و مدارک وزارت جهاد کشاورزی بر ضرورت حفظ دانش سازمانی برای پایداری آن سیستم و استادندار سازی اسناد بر پایه اصول تاکید کرد.

وی درباره طرح يكسانسازي بايگانيهاي اداري سخن گفت و اظهار داشت: موفقیت هر سازمان و مدیریتی در گرو دسترسی نظام یافته به اسناد و مدارک است که شامل اسناد مالکیتی، حقوقی، پرسنلی و ... است.

غلام زاده، درباره هدف و مزاياي طرح پيروي از يك روش واحد و ايجاد هماهنگي در نحوه تشكيل پرونده‌ها گفت: اطمينان، سرعت، و سهولت دسترسي به مدارك و مستندات هنگام نياز، داشتن استاندارد لازم براي نگهداري اسناد و مدارك در سطح وزارت جهاد كشاورزي، كنترل و كاهش توليد اسناد و تكثير بي رويه، تعيين مدت زمان نگهداري بر اساس دستور‌العمل‌هاي نگهداري اسناد، تفكيك و گزارشگري سريع، ايجاد محيطي مناسب به منظور ارزشيابي اسناد و صرفه‌جوئي در فضاي اداري از مزایای این طرح است.

 

 

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی