بازدید رئیس هیات مدیره و مدیران شرکت مادر تخصصی از پروژه های صندوق زنان استهبان

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی به همراه نمایندگان اعضاء مجمع عمومی شرکت مادر تخصصی، مدیر امور شرکت های وزارت جهاد کشاورزی، مدیران، مسئولان شهرستان از فعالیتهای سهام داران صندوق حمایت از توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی و عشایری شهرستان  استهبان، در روز چهارشنبه 8 اسفند97 بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مادر تخصصصی؛ سید عبدالکریم رضوی اردکانی، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل و عوض علیزاده مقدم، قائم مقام مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی به همراه نمایندگان اعضاء مجمع عمومی شرکت مادر تخصصی، مدیر امور شرکت های وزارت جهاد کشاورزی، مدیران، مسئولان شهرستان، غلامرضا مقصودی، مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان فارس از فعالیتهای سهام داران و طرح های تولیدی صندوق حمایت از توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی وثوق استهبان در منطقه سهل آباد خیر و گرده بازدید کردند.

سید عبدالکریم رضوی اردکانی، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی در جریان بازدید توضیحاتی در مورد رشد صندوق ها و توسعه فعالیت های زنان از زمان تاسیس تاکنون ارائه کردند.

وی افزود: توسعه فعالیت های تولیدی زنان روستایی و عشایری باعث اقتصادی کردن تولید، توسعه اشتغال و تثبیت جمعیت در روستاست.

در حین بازدید سمیه سادات مرشدی، مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه فعالیتهای کشاورزی زنان روستایی وثوق شهرستان استهبان گزارشی از تاسیس صندوق و همچنین نحوه ارائه تسهیلات و فعالیت های آن داد. همچنین مسلم پوررضایی گزارش از منطقه خیر و نوع فعالیت زنان در این منطقه بیان کرد.

گفتنی است، مدیران از طرح ها شامل فروشگاه لباس محلی، فروشگاه لبنیات، دامداری، نان پزی و کماچ پزی، بسته بندی انجیر، تولید مسقطی انجیر بازدید کردند.

 

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی