تشکیل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان فسا

مجمع عمومی مؤسس صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان فسا با حضور عضو هیات مدیره و مدیران شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، فرماندار، مسئولان شهرستان و مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان فارس در روز چهارشنبه 8 اسفندماه 1397 برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت مادر تخصصی؛ جلسه مجمع عمومی مؤسس تشکیل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان فسا با حضور علیرضا اشرفی، عضو هیات مدیره و داریوش اعرابی، مدیر امور مجامع و نمایندگان شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، معاون فرماندار، امام‌جمعه، مسئولان شهرستان و مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان فارس در روز چهارشنبه 8 اسفندماه 1397 در محل سالن اجتماعات مدیریت جهاد کشاورزی فسا برگزار شد.

صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان فسا با سرمایه قریب به 10 میلیارد ریال با مشارکت 89 سهامدار که شامل اشخاص حقیقی، تشکل‌ها و اشخاص مستقل بودند، تشکیل شد.

گفتنی است، صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان فسا یک‌صد و بیست و نهمین صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی در کشور و شصتمین صندوق شهرستانی و یازدهمین صندوق شهرستانی حمایت از توسعه بخش کشاورزی در استان فارس است.

در مجمع عمومی مؤسس صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان فسا اعضای هیات مدیره و بازرسان نیز انتخاب شدند. اساسنامه  و ایین نامه های داخلی به تصویب رسید.

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی