دیدار مشترک مدیران شرکت مادر تخصصی و مدیران صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان اذربایجان غربی

 دیدار مشترک رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و رئیس هیات مدیره و مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان اذربایجان غربی با محوریت بررسی وضعیت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان میاندوآب روز دوشنبه 7 آبان ماه 1397 در دفتر مدیرعامل شرکت مادر تخصصی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مادر تخصصی؛ در نخستین جلسه همفکری میان سید عبدالکریم رضوی اردکانی، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، عوض علیزاده مقدم، قائم مقام مدیرعامل، علیرضا اشرفی و ابوالقاسم شمس اعضای هیات مدیره شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و اسمعیل کریم زاده، رئیس هیات مدیره و محرم خلیلی، مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان اذربایجان غربی وعلی دیانتی، رئیس هیات مدیره و اسکندر خیری، مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان میاندوآب با محوریت بررسی وضعیت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان میاندوآب روز دوشنبه 7 آبان ماه 1397 در دفتر مدیرعامل شرکت مادر تخصصی برگزار شد.

در این  نشست درباره راهکارهای افزایش سرمایه و اجرای الگوهای ارائه خدمت در صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان میاندوآب بحث و تبادل نظر انجام شد.

سید عبدالکریم رضوی اردکانی، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی ضمن استقبال از نقطه‌نظرات رئیس هیات مدیره و مدیرعامل این دو صندوق، تحقق تمامی موارد پیشنهادی را ممکن و میسر دانسته، تشکیل کارگروه مشترک فی مابین شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان اذربایجان غربیو صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان میاندوآب را بسیار مهم تلقی کرد. 

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی