برگزاری جلسه مجمع عمومی مؤسس صندوق حمایت از توسعه دانه‌های روغنی بخش کشاورزی

جلسه مجمع عمومی مؤسس صندوق حمایت از توسعه دانه‌های روغنی بخش کشاورزی با حضور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل و عضو هیات مدیره، مدیر امور مجامع و نمایندگان، مدیر توسعه عملیات و بهبود بهره‌وری شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، مشاور وزیر و مجری و معاون برنامه افزایش تولید دانه‌های روغنی و سهام‌داران در روز دوشنبه 30 مهرماه 1397 تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت مادر تخصصی؛ جلسه مجمع عمومی مؤسس صندوق حمایت از توسعه دانه‌های روغنی بخش کشاورزی با حضور سید عبدالکریم رضوی اردکانی، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل، علیرضا اشرفی، عضو هیات مدیره، داریوش اعرابی، مدیر امور مجامع و نمایندگان و رحیم نظری گوران، مدیر توسعه عملیات و بهبود بهره‌وری شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، علیرضا مهاجر، مشاور وزیر جهاد کشاورزی و مجری طرح و رمضان علی حاجیلری، معاون برنامه افزایش تولید دانه‌های روغنی و تعدادی از سهام‌داران محلی برگزار شد.

سید عبدالکریم رضوی اردکانی، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی گفت: ما باید مردم را وارد بازار کنیم تا خودشان مسائل خود را حل کنند و این همان کاری است که ما در صندوق‌ها دنبال آن هستیم.

وی افزود: تشکیل این صندوق مدت‌ها در برنامه کار قرار داشت و هم‌اکنون رخ‌داده است. همچنین من نگران سرمایه اندک آن نیستم چون این صندوق راه درست خود را به‌زودی طی خواهد کرد.

رضوی اردکانی گفت: این صندوق باید امروز اهداف خود را مشخص کند و تعریف کند که می‌خواهد به کجاها گام بگذارد، چراکه هیچ کار بزرگی انجام‌نشده تا زمانی که کار صندوق پیش برود.

 علیرضا مهاجر، مشاور وزیر جهاد کشاورزی و مجری طرح افزایش تولید دانه‌های روغنی گفت: ما باید در جامعه شرایطی را ایجاد کنیم که فقر در جامعه تقسیم نشود. باید تعادل در بازار روغن و گنجاله ایجاد کنیم.

وی تصریح کرد: ما نباید در ایجاد صندوق فقط به پرداخت وام بسنده کنیم بلکه باید بازار را به دست بگیریم و شرایطی را به نفع تولیدکنندگان برگردانیم.

مهاجر افزود: ما هم‌اکنون 1000 تن بذر کلزا برای کشت بهار تدارک دیده‌ایم ولی اگر حتی 300 تن دیگر بداشتیم بازهم تقاضا داریم.

صندوق حمایت از توسعه دانه‌های روغنی بخش کشاورزی با سرمایه اولیه 9 میلیارد و 215 میلیون و 690 هزار ریال و 11 سهامدار حقوقی تشکیل شد.

 

گفتنی است، صندوق حمایت از توسعه دانه‌های روغنی بخش کشاورزی یک‌صد و بیست و سومین صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی در کشور است. در این مجمع نسبت انتخاب هیات مدیره و بازرس اقدام شد و همچنین اساسنامه و آیین‌نامه‌های داخلی آن به تصویب رسید.

 

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی