برگزاری جلسه مجمع عمومی مؤسس صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان اقلید

جلسه مجمع عمومی مؤسس صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان اقلید با حضور عضو هیات مدیره، مدیر امور مجامع و نمایندگان شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، معاون فرماندار اقلید، معاون برنامه‌ریزی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس و تعدادی از مسئولان محلی در روز چهارشنبه چهارم مهرماه 1397 تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت مادر تخصصی؛ جلسه مجمع عمومی مؤسس صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان اقلید در استان فارس با حضور علیرضا اشرفی، عضو هیات مدیره و داریوش اعرابی، مدیر امور مجامع و نمایندگان شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، خلیل بزرگی، معاون فرماندار شهرستان اقلید، بخشداران این شهرستان، جعفر صبوری پور، معاون برنامه‌ریزی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس و تعدادی از مسئولان محلی برگزار شد.

صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان اقلید با سرمایه اولیه 10 میلیارد ریال و بیش از 953 سهامدارتشکیل شد.

گفتنی است، صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان اقلید یک‌صد و بیست و سومین صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی در کشور و دوازدهمین صندوق استان فارس و هفتمین صندوق شهرستانی در این استان است.در این مجمع نسبت انتخاب هیات مدیره و بازرس اقدام شد و همچنین اساسنامه و آیین‌نامه‌های داخلی آن به تصویب رسید.

 

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی