مدیرکل بازرسی امور کشاورزی و محیط‌زیست سازمان بازرسی کل کشور:

ظرفیت‌های قانونی برای توسعه صندوق‌های غیردولتی تقویت می‌شود

رو تیتر مدیرکل بازرسی امور کشاورزی و محیط‌زیست سازمان بازرسی کل کشور:

مدیرکل بازرسی امور کشاورزی و محیط‌زیست سازمان بازرسی کل کشور در جلسه مشترک با اعضاء هیئت‌مدیره شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، مدیران عامل و اعضاء هیئت‌مدیره برخی از صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی گفت: سازمان بازرسی ظرفیت‌های قانونی تقویت و توسعه صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی را بررسی و شرایط تحقق آن‌ها را فراهم خواهد کرد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت مادر تخصصی؛ سید حسن میری قلعه سری، مدیرکل بازرسی امور کشاورزی و محیط‌زیست سازمان بازرسی کل کشور در جلسه مشترک با اعضاء هیئت‌مدیره شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، مدیران عامل و اعضاء هیئت‌مدیره برخی از صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی به‌منظور تبیین جایگاه صندوق‌ها در توسعه بخش کشاورزی در روز یکشنبه 24 تیرماه 1397در سالن جلسات سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد، تصریح کرد: صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی برای کمک به ارتقای وضعیت تولید و تولیدکنندگان بخش کشاورزی ایفای نقش می‌نمایند.

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی