برگزاری سومین جلسه هیات مدیره صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی تاکستان

سومین جلسه هیات مدیره صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان تاکستان روز پنجشنبه هفدهم اسفند ماه با حضور همه اعضا برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مادر تخصصی؛ سومین جلسه هیات مدیره صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان تاکستان روز پنجشنبه هفدهم اسفند ماه در دفتر مدیریت جهاد کشاورزی این شهرستان و حضور همه اعضا برگزار شد و گزینه های پیشنهادی برای تصدی مسئولیت مدیرعاملی این صندوق براساس سوابق شغلی، تخصصی و همچنین پیش بینی برنامه های اجرایی برای اداره صندوق و تحقق اهداف آن معرفی شدند.

شهریار رستمی؛ نماینده شرکت مادر تخصصی و رییس هیات مدیره صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان تاکستان بر تنظیم برنامه خدمت رسانی به سهامداران مبتنی بر مدل زنجیره ارزش محصول کشمش و ترسیم دقیق فرایند توسعه فعالیت های صندوق تاکید کرد.

در این جلسه مقرر شد؛ در جلسات آتی هیات مدیره از تعدادی از کشاورزان پیشرو و معتمد جامعه کشاورزی شهرستان برای دریافت نقطه نظرات و برنامه های صندوق و جلب حمایت و همراهی آنها برای دستیابی به این برنامه ها دعوت به عمل آید.

 

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی