جلسه بررسی عملکرد صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان خوزستان

جلسه بررسی عملکرد صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان خوزستان و شهرستان های دزفول و بهبهان امروز 21 اسفندماه 1396 در محل صندوق استان خوزستان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مادر تخصصی؛ جلسه بررسی عملکرد صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان خوزستان و شهرستان های دزفول و بهبهان با حضور سعید شتابی، حسابرس کل دیوان محاسبات در وزارت جهاد کشاورزی، سیدعبدالکریم رضوی اردکانی، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل و عوض علیزاده مقدم، قائم مقام شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و اعضاء هیئت مدیره و مدیران عامل صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان خوزستان امروز 21 اسفندماه 1396 در محل صندوق استان خوزستان برگزار شد.

سیدعبدالکریم رضوی اردکانی؛ رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی در این جلسه بررسی گفت: مشارکت تشکل های تولیدکنندگان و صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی برای تشکیل شرکتهای بازرگانی برای تهیه و تامین نهاده های کشاورزی و حضور کارآمد درحوزه بازار و صادرات محصولات کشاورزی با رویکرد استقرار زنجیره های تولید  در دستورکار میباشد.

سعید شتابی، حسابرس کل دیوان محاسبات در وزارت جهاد کشاورزی هم در این جلسه گفت: با توجه به جایگاه و نقش مناسب صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی در پیشبرد برنامه‌های توسعه ای بخش کشاورزی و کارکرد سلامت آنها، رویکرد مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات حمایت و تقویت صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی است .

وی افزود:. رویکرد و عملکرد صندوق های غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان خوزستان نمونه و چشمگیر است. 

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی