مجری طرح تشكيل صندوق هاي حمایت از توسعه منابع طبيعي در کشور :

تشکیل 8 صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی در استان‌ها

رو تیتر مجری طرح تشكيل صندوق هاي حمایت از توسعه منابع طبيعي در کشور :

مجری طرح تشکیل صندوق‌های حمایت از توسعه منابع طبیعی کشور از تشکیل هشت صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی در استان‌های مختلف کشور خبر داد.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مادر تخصصی؛ احمدرضا لعلی‌نیا،دبیر ستاد ملی راهبری صندوق های منابع طبیعی و مجری طرح تشكيل صندوق هاي حمایت از توسعه منابع طبيعي در کشور در حاشیه برگزاری هفتمین کمیته تخصصی صندوق‌های منابع طبیعی که با شرکت استان‌های مختلف در اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان تشکیل شد،گفت: این صندوق‌ها که براساس ماده 12 قانون وزارت جهاد کشاورزی و به منظور سرمایه‌گذاری توسعه اجتماعی و اقتصادی در عرصه‌های مختلف منابع طبیعی فعالیت خودشان را آغاز کردند، در حال حاضر این صندوق ها در هشت استان اصفهان، چهارمحال و بختیاری، فارس، کرمان، جنوب کرمان، سمنان، هرمزگان و یزد فعالیت دارند.

مجری طرح تشکیل صندوق‌های حمایت از توسعه منابع طبیعی کشور افزود: این صندوق‌هابا همکاری51 درصد از سرمایه‌های تشکل‌های فعال مردمی در عرصه‌های منابع طبیعی و 49 درصد از سهام دولتی تشکیلمی‌شود.

لعلی‌نیا ادامه داد: 30 هزار خانوار از بهره‌برداران عرصه‌های منابع طبیعی در قالب 150 تعاونی با سرمایه 12 میلیارد و 600 میلیون تومان در هشت استان فعالیت خودشان را آغاز کردند.

وی با بیان اینکه یکی از چالش‌های مهم در توسعه عرصه‌های منابع طبیعی سرمایه‌گذاری در این بخش است، ادامه داد: از سال 1328 که نظام برنامه‌ریزی در کشور شکل گرفته است تا سال 1395 با توجه به ارزش افزوده‌ای که منابع طبیعی در کشور ایجاد می‌کند، این سرمایه‌گذاری بسیار ناچیز بوده است.

دبیر ستاد ملی راهبری صندوق های منابع طبیعی و مجری طرح تشكيل صندوق هاي حمایت از توسعه منابع طبيعي در کشور اظهار کرد: در حد نیم درصد از ارزش افزوده در این عرصه‌ها سرمایه‌گذاری شده است و نقش صندوق‌ها در این عرصه بسیار حساس و حیاتی باید در راستای توسعه سرمایه‌گذاری باشد.

لعلی‌نیا گفت: مردم از بهره‌برداران این صندوق‌ها در عرصه‌های منابع طبیعی هستند و با توجه به اینکه عمر زیادی از آغاز فعالیت‌های صندوق‌ها نگذشته است، استقبال خوبی از خود نشان دادند و آمادگی داریم تا فعالیت این صندوق‌ها را در سایر استان‌ها نیز گسترش دهیم.

وی با اعلام اینکه شعار منابع طبیعی مشارکت مردم است، یعنی با مردم برای مردم، از صندوق‌های حمایت از توسعه منابع طبیعی به عنوان بهترین بستر برای کمک به دولت یاد کرد.

مجری طرح تشکیل صندوق‌های حمایت از توسعه منابع طبیعی کشور خاطرنشان کرد: با این وجود دولت می‌تواند برای بستر حاکمیتی خود نقاط اشتراکی که با منافع مردم در عرصه‌های منابع طبیعی دارد، پیدا کند و مردم هم انگیزه لازم برای این فعالیت داشته باشند و به‌صورت بالقوه این صندوق‌ها می‌توانند در عرصه‌های مختلف منابع طبیعی فعالیت کنند.

 

 

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی