نخستین صندوق شهرستانی حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان قزوین در شهرستان تاکستان

در سومین روز از ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی نخستین صندوق شهرستانی حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان قزوین در شهرستان تاکستان در روز شنبه 14 بهمن در سالن امام علی علیه السلام این شهرستان تشکیل شد .

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مادر تخصصی؛در سومین روز از ایام دهه فجر انقلاب اسلامی نخستین صندوق شهرستانی حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان قزوین در شهرستان تاکستان با حضور علیرضا اشرفی؛ عضو هیات مدیره شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، فاطمه خمسه، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین، نماینده مردم شهرستان تاکستان در مجلس شورای اسلامی، فرماندار و مدیر جهاد کشاورزی این شهرستان با سهامداری قریب به 17 هزار تن  از بهره برداران بخش کشاورزی و با سرمایه دویست و دو میلیارد ریال امروز شنبه 14 بهمن ماه 1396 در سالن امام علی (ع) این شهرستان تشکیل شد.

علیرضا اشرفی؛ عضو هیات مدیره شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی در جلسه تشکیل صندوق شهرستانی حمایت توسعه بخش کشاورزی شهرستان تاکستان گفت: با تشکیل صندوق شهرستانی حمایت از توسعه بخش کشاورزی تاکستان تعداد صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی در کل کشور به تعداد 110 صندوق با سهامداری 90399 بهره بردار حقیقی و7554 تشکل بخش کشاورزی و 2919 بهره بردار مستقل و با سرمایه 14460 میلیارد ریال ارتقا می یابد .

وی افزود: صندوق شهرستانی حمایت از توسعه بخش کشاورزی تاکستان به عنوان  چهل و نهمین صندوق شهرستانی است که با سرمایه دویست و دومیلیارد ریال و با سهامداری قریب به 17 هزار بهره بردار با محوریت محصول کشمش با پیگیری مسؤلان محلی و استانی و شرکت مادر تخصصی از محل اعتبارات مربوط به مصوبات سفر هیات دولت به استان قزوین تشکیل  شد.

فاطمه خمسه؛ رئیس سازمان جهادکشاورزی استان قزوین در این جلسه گفت: امیدواریم صندوق شهرستانی حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان تاکستان که از مصوبات سفر هیات دولت به استان قزوین می باشد و با تلاش و پیگیری مراجع ذیربط محقق شده است با ارائه خدمات مطلوب بتواند به عنوان ظرفیتی مناسب برای توسعه بخش کشاورزی با محوریت محصول کشمش فراهم کند.

بهمن طاهرخانی، نماینده مردم شهرستان تاکستان در این جلسه اظهار داشت: صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی به عنوان نهادهای غیردولتی می باشند که در راستای تحقق بخشیدن به سیاستهای دولت در بخش اقصادی و از مصادیق عینیت بخشیدن به اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تقویت توسعه بخش کشاورزی تشکیل می شوند.

سیاوش طاهرخانی؛ فرماندار شهرستان تاکستان هم در این جلسه گفت: صندوق شهرستانی حمایت از توسعه بخش کشاورزی تاکستان که با تجمیع سرمایه دولت، بهره برداران و تولیدکنندگان بخش کشاورزی تشکیل می شود که می تواند با ایجاد و تقویت ظرفیتها و قابلیتهای مطلوبی در ارتقا و توسعه کمی و کیفی این بخش، ایفای نقش نماید.

 گفتنی در این جلسه رحیم نظری گوران، مدیر توسعه عملیات و بهبود بهره وری، داریوش اعرابی، مدیر امورمجامع و نمایندگان، سیف الله امیری، سرپرست روابط عمومی و اموربین الملل و هوشنگ محمدی، رئیس اداره امور مجامع شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی نیز حضور داشتند.

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی