حضور روسای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و جهاد کشاورزی استان کردستان

در جلسه شورای مدیران شرکت مادر تخصصی

رو تیتر حضور روسای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و جهاد کشاورزی استان کردستان

روسای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و جهاد کشاورزی استان کردستان در جلسه شورای مدیران شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی در روز شنبه 7 بهمن‌ماه 96 در سالن جلسات شرکت مادر تخصصی حضور یافتند.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت مادر تخصصی؛ بهرام نصراللهی زاده، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کردستان و رئیس هیات مدیره و خالد جعفري، رئیس جهاد کشاورزی استان کردستان و نماینده شرکت مادر تخصصی در صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان کردستان در روز شنبه 7 بهمن‌ماه 96 در سالن جلسات شرکت مادر تخصصی حضور یافتند.

بهرام نصراللهی زاده، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کردستان با اشاره به نقش و اهمیت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان کردستان گفت: با توجه به قانون و ضوابط اجرایی بودجه که برای افزایش سرمایه صندوق‌های غیردولتی اجازه تخصیص به میزان پنج درصد از اعتبارات تملکی سرمایه‌ای داده‌شده، در شورای برنامه‌ریزی استان مصوب شده است.

وی افزود: ما امیدواریم با طی روند مربوط به تخصیص این اعتبارات برای افزایش سرمایه صندوق‌ها فراهم گردد که در این زمینه خوشبختانه همکاری‌ها و هماهنگی‌های لازم با شرکت مادر تخصصی انجام‌شده است.

در ادامه خالد جعفري، رئیس جهاد کشاورزی استان کردستان و نماینده شرکت مادر تخصصی در صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان کردستان ضمن قدردانی از مساعدت‌های ممکن از سوی رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کردستان در راستای تقویت صندوق‌های غیردولتی افزود: امیدواریم با تخصیص اعتبارات ذی‌ربط از سوی این سازمان رتبه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان کردستان در کل کشور ارتقا دهیم که قطعاً تقویت این صندوق تأثیرات مطلوبی در توسعه فعالیت‌های کشاورزی در بر خواهد داشت.

وی تصریح کرد: امیدواریم با تشکیل صندوق حمایت از توسعه فعالیت‌های کشاورزی زنان روستایی و عشایری استان کردستان بتوانیم الگوی مناسب را در خصوص توسعه فعالیت‌های کشاورزی زنان روستایی و عشایری فراهم‌سازیم.

در ادامه جلسه سید عبدالکریم رضوی اردکانی؛ رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی با اشاره به خاطره برق‌رسانی به روستای گلین در زمان تصدی مسئولیت سازمان جهاد سازندگی استان کردستان با مشارکت اهالی آن روستا اظهار داشت: خوشبختانه عملکرد صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان کردستان و صندوق شهرستانی سقز از سطح قابل قبولی برخوردار است که امیدواریم با ایجاد هماهنگی لازم بین سازمان جهاد کشاورزی استان و سایر دستگاه‌های اجرایی ازجمله سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و بهره‌برداری از ظرفیت‌های ممکن و تخصیص اعتبارات لازم صندوق‌های بتوانند نقش‌های لازم را در راستای توسعه بخش کشاورزی به‌صورت مطلوبی ایفا نمایند.

 

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی