20 درصد منابع صندوق های غیردولتی به توسعه بازار کشاورزی اختصاص یافت

مدیر توسعه سرمایه گذاری و تسهیلات شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی  گفت: طبق برنامه ششم صندوق های غیردولتی 20 درصد از منابع خود را باید به بخش صادرات و توسعه بازار محصولات کشاورزی اختصاص دهند.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مادر تخصصی؛شهریار رستمی؛ مدیر توسعه سرمایه گذاری و تسهیلات شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی در جلسه هیات مدیره صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان آبادان با حضور نمایندگان شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان خوزستان در سالن جلسات مدیریت جهاد کشاورزی این شهرستان در مورخ 13 دی 1396 برگزار شد، اظهار داشت: باید دستور العمل قانون صادرات را در دستور کار صندوق قرار داد و به سمت اجرای حلقه ‌های زنجیره تولید پیش برویم تا این زنجیره در زیربخش‌ های مختلف کشاورزی به مرحله اجرا در آید.

رستمی اظهار کرد: صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی در شهرستان آبادان شامل سهام داران دو بخش نخیلات و آبزی پروری است که موضوع تخصصی را پیش روی جهاد آبادان و کشاورزی منطقه گذاشته است.

وی افزود: خرید خرما از سوی صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی اثر روانی بر تولیدکنندگان گذاشته و لازم است که این صندوق در تخصیص منابع اعتباری بیشتر اهتمام ورزد.

مدیر توسعه سرمایه گذاری و تسهیلات شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی گفت: براساس بند ب ماده 33 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، صندوق ‌ها باید تا 20 درصد از سرمایه خود را برای توسعه صادرات محصولات کشاورزی اختصاص دهند.

ابوالقاسم شمس، عضو هیات مدیره شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی تصریح کرد: باید برای عملیاتی کردن اقدامات صندوق، برنامه مدون داشته باشیم و پیشنهاد می شود که برای مدیریت بهتر زنجیره خرما، تشکل تعاونی دهید.

ناجی شهیب زاده، مدیر جهاد کشاورزی آبادان نیز در این نشست گفت: صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان آبادان دو سال پیش با هفت میلیارد ریال سرمایه تشکیل شد و در حال حاضر 30 میلیارد ریال اعتبار دارد.

وی افزود: این صندوق در حال حاضر 314 سهام دار از بهره برداران بخش کشاورزی و آبزی پروری شهرستان را تحت حمایت خود دارد.

مدیر جهاد کشاورزی آبادان گفت: صندوق آبادان دو سال است که وارد خرید خرما شده و تاثیر فراوانی در بازار خرما با توجه به کوتاه شدن دست واسطه ها داشته است و با پیگیری که با شرکت های بسته بندی صادراتی خرما شد، سال آینده خرید خرما توسط صندوق بیشتر خواهد بود.

شهیب زاده تصریح کرد: همچنین ورود صندوق به موضوع طرح 550 هزار هکتاری رهبری در آبادان با توجه به اینکه در فاز اول هشت هزار و 900 هکتار وارد فاز شد این حرکت به نفع کشاورزان منطقه و صندوق آبادان خواهد بود.

شهیب زاده گفت:تفاهمی بین صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان آبادان و منطقه آزاداروند در حال انعقاد است که بخشی از سرمایه صندوق را سازمان بپذیرد تا از آن طریق بتوانیم سرمایه این صندوق را افزایش دهیم.

این جلسه با حضور ابوالقاسم شمس؛ عضو هیات مدیره، شهریار رستمی؛ مدیر توسعه سرمایه گذاری و تسهیلات و علی میران جدی؛ مسئول اداره سرمایه گذاری شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، علیرضا دارابی؛ مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان خوزستان و نیز درویشی؛ مدیرعامل و شهیب زاده؛ رئیس هیات مدیره و همچنین اعضای هیات مدیره صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان آبادان برگزار شد.

در طی این جلسه عملکرد دو ساله صندوق و برخی فعالیت های آن و از قبیل عاملیت خرید خرما، عاملیت بهسازی باغات، توزیع فنس و حصار، برگزاری کلاس های آموزشی و ... مورد بررسی قرار گرفت.

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی