مدیر توسعه سرمایه گذاری و تسهیلات شرکت مادر تخصصی :

تمدید تسهیلات پرداختی در صندوق‌های حمایت از بخش کشاورزی آفتی بزرگ است

رو تیتر مدیر توسعه سرمایه گذاری و تسهیلات شرکت مادر تخصصی :

مدیر توسعه سرمایه گذاری و تسهیلات شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی در رابطه با تمدید تسهیلات، اظهار داشت: تمدید تسهیلات آفتی بزرگ برای صندوق‌ها است که باعث شده که بانک‌ها معوقات زیادی داشته باشند.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مادر تخصصی؛ شهریار رستمی؛ مدیر توسعه سرمایه گذاری و تسهیلات شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی در جلسه هیات مدیره صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان گیلان در روز سه شنبه بیست و هشتم آذرماه سال 1396 گفت: براساس بند ب ماده 33 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، صندوق‌ها ملکف می‌شوند تا 20 درصد از سرمایه خود را برای توسعه صادرات محصولات کشاورزی اختصاص دهند و این یک الزام قانونی است.

وی افزود: می بایست دستور العمل قانون صادرات را در دستور کار صندوق باشد لذا بهتر است به طرف اجرای حلقه‌های زنجیره تولید پیش برویم باید تلاش شود که این زنجیره در زیربخش‌های مختلف بخش کشاورزی به مرحله اجرا در آید.

 مدیر توسعه سرمایه گذاری و تسهیلات شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی بیان کرد: برای شروع انتظار نداریم، تمام حلقه‌های زنجیره عملیاتی شود ولی باید با به کارگیری تعدادی از حلقه‌ها کار را شروع کنیم.

همچنین بهمن علیزاده؛ نماینده شرکت مادر تخصصی در صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان گیلان، بیان داشت: مسئولیت پیگیری مسائل مربوط به هر زیربخش به یکی از اعضای هیات مدیره آن زیربخش واگذار شود تا در هر جلسه هیات مدیره تعدادی از افراد آن زیربخش را دعوت کنند و در رابطه با مسائل و مشکلات آن زیربخش بحث و گفتگو و تبادل نظر انجام شود.

سپس حمید نصری؛ مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان گیلان ضمن ارائه گزارشی از جلسات برگزار شده در رابطه با الگوی جدید خدمت‌رسانی، اعلام کرد: در جلسات هیات مدیره، تعدادی از نخبگان و صاحب‌نظران زیربخش در جلسه دعوت به عمل می‌آید تا مسائل و مشکلات آن زیربخش بررسی و راهکارهای مناسبی برای حل مشکلات گرفته شود که نخستین جلسه از صاحب نظران زیربخش شیلات دعوت به عمل آمد و مسائل مورد بررسی قرار گرفت.

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی