عضو هیات مدیره شرکت مادر تخصصی

بر راه اندازی طرح حمایت از توسعه تولید شیر و دام سبک اصلاح نژاد شده به صورت طرح ملی تاکید کرد

رو تیتر عضو هیات مدیره شرکت مادر تخصصی

عضو هیات مدیره شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی بر راه اندازی طرح حمایت از توسعه تولید شیر و دام سبک اصلاح نژاد شده تاکید کرد که به صورت طرح مشترک استانی با محوریت صندوق حمايت از توسعه دامپروري و تولیدات دامي کشور و صندوق های شهرستانی انجام شود.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مادر تخصصی؛ ابوالقاسم شمس؛ عضو هیات مدیره و شهریار رستمی؛ مدیر توسعه سرمایه گذاری و تسهیلات به همراه احمد ابراهیمی؛ رئیس اداره نظارت  بر تسهیلات شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و احمد بهیاری؛ مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان خراسان جنوبی و ناظر هماهنگ کننده صندوق های شهرستانی استان خراسان جنوبی از اجرای مدل ارائه خدمت طرح اصلاح نژاد دام سبک شهرستان طبس در روز 26 آذرماه 1396 بازدید کردند.

همچنین در این بازدید به همراه مدیران عامل صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان های فردوس، بشرویه و طبس و نمایندگان دولت در این صندوق به همراه بازرس و اعضای هیات مدیره صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان طبس از یکی از مراکز دام سبک اصلاح نژاد شده این شهرستان بازدید به عمل آوردند.

در جلسه ای در محل معاونت سازمان و مدیریت جهادکشاورزی شهرستان طبس برگزارشد؛ داود بخشایی؛ رئیس هیات مدیره صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی این شهرستان توضیحاتی در مورد طرح اصلاح نژاد دام سبک ارائه داد.

رسول کرمی؛ مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان طبس به الگوهای ارائه خدمت این صندوق اشاره کرد: با توجه به وسعت و پراکندگی این شهرستان و سرمایه اندک این صندوق، خواستار اختصاص تسهیلات قرض الحسنه از شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی برای ادامه اجرای مدل ارائه خدمت کمک به  طرح اصلاح نژاد دام سبک در شهرستان طبس شد.

در این جلسه ابوالقاسم شمس؛ عضو هیات مدیره شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی بر راه اندازی طرح حمایت از توسعه تولید شیر و دام سبک اصلاح نژاد شده تاکید کرد و گفت: این طرح لازم است به صورت طرح مشترک استانی با محوریت صندوق حمايت از توسعه دامپروري و تولیدات دامي کشور و صندوق های شهرستانی انجام شود چرا که باید از ظرفیت های صندوق های ملی و محصولی کشور استفاده کرد. و توجه به بازار مصرف تولیدات دامی  و کشاورزی باید در اولویت اجرای طرح ها قرار گیرد.

شهریار رستمی؛ مدیر توسعه سرمایه گذاری و تسهیلات شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی نیز گفت: ضمن اعلام رضایت از اجرای الگو ارائه خدمت  طرح اصلاح نژاد دام سبک توسط صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان طبس، خدمات صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان خراسان جنوبی را الگو و قابل ترسیم و تعمیم دانست و استفاده از منابع بانکی و تلفیق منابع در دستور کار صندوق ها قرار گیرد.

وی افزود: ساختار های ایجاد شده در این استان شامل دبیرخانه صندوق های شهرستانی و شورای سیاستگذاری این صندوق ها در سطح استان از جمله کارکرد های موثر در پیشبرد اهداف توسعه بخش کشاورزی در استان خراسان جنوبی محسوب می‌شود.

همچنین در ادامه ابوالقاسم شمس؛ عضو هیات مدیره و شهریار رستمی؛ مدیر توسعه سرمایه گذاری و تسهیلات به همراه احمد ابراهیمی؛ رئیس اداره نظارت  بر تسهیلات شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و احمد بهیاری؛ مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان خراسان جنوبی و ناظر هماهنگ کننده صندوق های شهرستانی استان خراسان جنوبی و مدیران و بازرس صندوق حمایت ازتوسعه بخش کشاورزی شهرستان طبس با سید مهدی طلائی مقدم؛ معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان طبس دیدار و گفت و گو کردند.

 

 

 

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی