گردهمایی مدیران عامل، بازرسان و مسئولان مالی صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی در تهران برگزار شد

گردهمایی مدیران عامل، بازرسان و مسئولان مالی صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی روز چهارشنبه 8 آذرماه سال 1396 در سالن جلسات مجتمع آدینه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت مادر تخصصی؛ گردهمایی مدیران عامل، بازرسان و مسئولان مالی صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی استانی، شهرستانی, تخصصی و محصولی در روز چهارشنبه 8 آذرماه سال 1396 در سالن جلسات مجتمع آدینه برگزار شد.

عوض علیزاده مقدم؛ قائم‌مقام مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی در این گردهمایی گفت: هدف از تشکیل صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی ایجاد زیرساخت‌های غیردولتی توسعه‌ای است. در حقیقت صندوق‌های غیردولتی بستری برای اجرای سیاست‌های متولیان بخش کشاورزی با محوریت تشکل‌ها و تولیدکنندگان این بخش است.

وی افزود: سرمایه صندوق‌های غیردولتی تا پایان برنامه ششم توسعه کشور باید معادل 7 درصد ارزش سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی باشد. همچنین مطابق قانون برنامه ششم توسعه کشور 20 درصد منابع صندوق‌های غیردولتی به بخش صادرات اختصاص ‌یابد.

علیزاده مقدم صندوق‌های غیردولتی را تجلی‌گاه بخش کشاورزی و ابزار توسعه بخش کشاورزی عنوان کرد و اظهار داشت: از صندوق‌ها انتظار می‌رود تا با کارآمدی تولید موجب افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی و ایجاد توسعه پایدار شوند.

قائم‌مقام مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی همچنین به قوانینی که در چارچوب احکام دائمی کشور برای افزایش سهم دولت در صندوق‌ها در نظر گرفته‌شده است، اشاره کرد و گفت: ما باید از این سرمایه اجتماعی که در صندوق‌ها ایجادشده است برای تقویت بخش کشاورزی در ایران بهره بگیریم.

وی روحیه همگرایی و هم‌دلی و تلاش را از الزامات توسعه صندوق‌ها برشمرد و افزود: از دست‌اندرکاران صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی انتظار می‌رود با مقامات استانی تعامل کامل را برقرار کنید و گزارش‌های مستمر صندوق را به آنان ارائه کنند.

در ادامه علیرضا اشرفی، عضو هیئت‌مدیره شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی در این گردهمایی گفت: سرمایه صندوق‌های غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی به مرز 1400 میلیارد تومان با تعداد 107 صندوق رسیده است که 47 صندوق آن شهرستانی، 32 صندوق استانی، 12 صندوق زنان، 8 صندوق منابع طبیعی و 8 صندوق تخصصی ملی و تخصصی است.

وی افزود: در این صندوق‌های غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی 7500 تشکل فراگیر و 70 هزار تن افراد حقیقی سهام‌دار هستند.

در ادامه حمیدرضا رشمئی؛ مدیر امور مالی و اعتبارات، داریوش اعرابی؛ مدیر امور مجامع و نمایندگان، هوشنگ محمدی؛ مسئول امور حقوقی و کارشناسان دیگر به توضیح انجام فرآیند نظام جامع فناوری اطلاعات، مسائل مالی و برگزاری امور مجامع پرداختند.

 

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی