بازدید مطالعاتی کشورهای عضو سازمان بهره وری آسیایی(APO) از ایران

کشورهای عضو سازمان بهره وری آسیایی(APO) در مورد توسعه بنگاه های کوچک و متوسط SMEsاز پژوه های اجرایی ایران بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مادر تخصصی به نقل از سایت سازمان بهره وری آسیایی(APO)؛ کشورهای عضو سازمان بهره وری آسیایی(APO) از 15 مهرماه 96 به مدت پنج روز از پژوه های اجرا شده در پارک صنعتی شکوهی استان قم بازدید کردند.

مدیر برنامه APO  و سرپرست NIPO، رویا طباطبائی یزدی و 23 تن از کارشناسان 10 کشور عضو سازمان بهره وری آسیایی(APO) در 7 اکتبر 2017 ( 15 مهر 96) از شش صنعت؛ نساجی، غذایی، صنایع دستی و بخش های طب سنتی واقع در پارک صنعتی شکوهی استان قم بازدید به عمل آوردند.

گفتنی است؛ این بازدید، یک مرور کلی از استراتژی های توسعه بنگاه های کوچک و متوسط  (Small and Medium Enterprises-SMEs)، مفهوم اقتصاد دیجیتالی و نحوه کاربرد و  تجزیه تحلیل داده ها توسط شرکت های کوچک را فراهم کرد.

همچنین سازمان بهره وری آسیایی (APO) با همکاری سازمان بهره وری ملی ایران (NIPO)، در تلاش برای آشناکردن کشورهای عضو با عناصر کلیدی و روند فعلی و موثر بر توسعه SMEsها و معرفی رویه ها و استراتژی های مفید در جمهوری اسلامی ایران، به طراحی و اجرای یک بازدید میدانی و تحقیقاتی پیرامون روند توسعه بنگاه های ایرانی در تهران اقدام کرد.

شایان ذکر است؛ در این مرور کلی، الگوی استراتژی های توسعه SMEsدر جمهوری چین، ایران و سنگاپور مورد استفاده قرار گرفته و مفهوم اقتصاد دیجیتال و برنامه های کاربردی در تجزیه و تحلیل داده ها برای  SMEsارائه شد.

دو کارشناس بین المللی شاخص APO Resource Persons) )، دکتر جیانان چوان وانگ، معاون رئیس جمهور وقت چین در امور تحقیقات اقتصادی؛ آیرین بوای، مدیر اجرایی شیوه های یکپارچه  از سنگاپور تجارب خود را با اعضای حاضر در این  مأموریت تحقیقاتی به اشتراک گذاشتند. یکی از صاحب نظران محلی، علیرضا آقامحسنی، مشاور سازمان صنایع کوچک و متوسط ایران، استراتژی های ایران برای توسعه شرکت های کوچک و متوسط را برای شرکت کنندگان تشریح کرد.

ترویج و توسعه SMEها، یک عنصر اصلی در رویکردهای APOو از مسیرهای استراتژیک آن است. در سال های اخیر، APOپروژه های مختلفی را با همکاری سازمان های بهره وری ملی و در قالب کارگاه های آموزشی پیرامون سیاست های توسعه و ماموریت های مطالعاتی و  بازدیدهای میدانی در کشورهای عضو، سازماندهی  و اجرا کرده است.

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی