دیدار مشترک رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی با اعضای هیات مدیره صندوق شمیرانات

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل، عضو هیات مدیره و قائم مقام مدیرعامل و مدیر امور نمایندگان و مجامع شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی با اعضای هیات مدیره صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان شمیرانات در روز سوم آبان ماه 1396 در دفتر مدیرعامل شرکت مادر تخصصی دیدار و گفت و گو کردند.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مادر تخصصی؛سید عبدالکریم رضوی اردکانی؛ رئیس هیات مدیره و مدیرعامل، عوض علیزاده مقدم؛ عضو هیات مدیره و قائم مقام مدیرعامل و داریوش اعرابی؛ مدیر امور نمایندگان و مجامع شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی با اعضای هیات مدیره و مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان شمیرانات در روز سوم آبان ماه 1396 در دفتر مدیرعامل شرکت مادر تخصصی دیدار و گفت و گو کردند.

سید عبدالکریم رضوی اردکانی؛ رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی در این جلسه گفت: برای دریافت منابع در اختیار فرماندار و موضوع 5 درصد اعتبارات شورای برنامه ریزی اقدام و پیگیری نمائید. همچنین از ظرفیت های سازمان مدیریت و برنامه ریزی و ماده 12  استفاده کنید.

وی افزود: هیات مدیره براساس شرایط حاکم بر منطقه نسبت به حل مشکل ارائه خدمات به سهامداران اقدام لازم به عمل آورید و آئین نامه ها را بررسی کنید.

رضوی اردکانی از آنها خواست تا با ارائه مدل کاری براساس منطقه و حوزه جغرافیایی و براساس چارچوب ارائه شده در هیات مدیره کارها پیگیری شود و از ارائه تسهیلات نقدی پرهیز شود.

 

عوض علیزاده مقدم؛ عضو هیات مدیره و قائم مقام شرکت مادر تخصصی جلسه اظهار داشت: پرداخت تسهیلات در چارچوب کلی آئین نامه تسهیلات است و لیکن روش اجرایی آن بر عهده هیات مدیره می باشد.

وی افزود: صندوق باید در راستای برنامه ای که متولی برای منطقه دارد و همچنین نیاز سهامداران، فعالیتهایش را عملیاتی کند و از طرفی صندوق باید در مسیر واقعی خودش قرار بگیرد.

 

در ادامه جلسه مسعود ایلکا، نماینده شرکت مادر تخصصی در صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان شمیرانات  گزارش کلی درباره وضعیت و عملکرد صندوق شهرستان ارائه کرد.

در ادامه جواد زارعی هنزکی؛ مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان شمیرانات در تکمیل سخنان ایلکا گزارشی از وضعیت صندوق، اعضای هیات مدیره، سهامداران و طرح بازنگری صندوق ارائه کرد و گفت: مبلغ سه میلیارد و 500 میلیون تومان متقاضی سرمایه گذاری داریم و درخواست مشارکت دولت و یا اجازه افزایش سرمایه بخش خصوصی را داریم.

همچنین محمد شمشکی، عضو هیات مدیره این صندوق نیز اظهار داشت: سرمایه گذاری های اندکی که در صندوق اتفاق افتاده است در حال حاضر قابلیت استفاده بهینه را ندارد و در این خصوص نیاز به راهکار داریم. دریافت ارقام کم از ابتدا در صندوق اشتباه بوده است و موجب شده که مدل الگوی ارائه خدمت قابل اجرا برای صندوق نباشد.

همچنین داریوش اعرابی؛ مدیر امور نمایندگان و مجامع شرکت مادر تخصصی گزارشی از وضعیت صندوق شامل ترکیب هیات مدیره و درصد سهام تشکلهای عضو صندوق، برگزاری مجامع و جلسات هیات مدیره، سرمایه صندوق و طرح تاسیس و بازنگری ارائه کرد.

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی