تشکیل هشتمین صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی در استان یزد

یکصد و هفتمین صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی و هشتمین صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی کشور در استان یزد با حضور اعضای هیات مدیره و مدیران شرکت مادر تخصصی امروز 5 شهریورماه 96 برگزار شد.

 

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مادر تخصصی؛ یکصد و هفتمین صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی و هشتمین صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی کشور در استان یزد با حضور علیرضا اشرفی و ابوالقاسم شمس اعضای هیات مدیره و داریوش اعرابی مدیر امور مجامع و نمایندگان شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و خداکرم جلالی؛ رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور و رئیس سازمان جهادکشاورزی، معاون استاندار و رییس سارمان مدیریت استان یزد امروز 5 شهریورماه 96 برگزار شد.

گفتنی است؛ صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی استان یزد با سرمایه 10 میلیارد ریال و با تعداد 11 تشکل غیردولتی با برگزاری مجمع عمومی موسس کار خود را شروع کرد.

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی