برگزاری جلسه هماهنگی شرکت مادر تخصصی و دفتر امور زنان وزارت جهاد کشاورزی

جلسه ی هماهنگی برای تبیین صندوقهای زنان روستایی و عشایری در راستای توسعه پایدار روستایی به مناسبت بزرگداشت روز جهانی زن روستایی که 23 مهرماه 1396 در تهران برپا می شود، در شرکت مادر تخصصی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مادر تخصصی؛ جلسه ی هماهنگی برای تبیین صندوقهای زنان روستایی و عشایری در راستای توسعه پایدار روستایی به مناسبت بزرگداشت روز جهانی زن روستایی که 23 مهرماه 1396 در تهران برگزار می شود؛ با حضور عوض علیزاده مقدم؛ عضو هیات مدیره وقائم مقام مدیرعامل، شهریار رستمی، مدیر توسعه سرمایه گذاری و تسهیلات؛ داریوش اعرابی، مدیر امورمجامع و نمایندگان و سیف الله امیری، سرپرست روابط عمومی و اموربین الملل  شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و فروغ السادات بنی هاشم؛ مشاور وزیر و مدیرکل دفتر توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی وزارت جهاد کشاورزی و زهره مهیاری، رئيس گروه توسعه اجتماعی و اقتصادی این دفتر برگزار شد.

     این جلسه در خصوص انجام برنامه ریزی و هماهنگیهای لازم در راستای اطلاع رسانی با هدف تبیین جایگاه صندوقهای زنان روستایی و عشایری در توسعه فعالیتهای کشاورزی زنان روستایی و آگاه سازی مسئولان و مدعوین گردهمایی روز جهانی زن روستایی  نسبت به تاثیر فعالیت های زنان روستایی و عشایری در اقتصاد و تولید ملی، شبکه سازی و برنامه های ویژه این قشر و شناسایی آنها در سایر مجامع و سازمان ها بحث و تبادل نظر به عمل آمد .

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی