ارائه گزارشی از عملکرد صندوق‌های تخصصی و استانی در راستای زنجیره ارزش کشاورزی در شورای مدیران

رئیس اداره توسعه سرمایه گذاری در  شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی گزارشی از فرآیند مدل ارائه خدمت جدیدصندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی (استانی و تخصصی) در روز شنبه 11 شهریورماه 96 در جلسه شورای مدیران شرکت مادر تخصصی ارائه کرد.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مادر تخصصی؛ سید علی میران جدی، رئیس اداره توسعه سرمایه گذاری در  شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی گزارشی از عملکرد

صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی (استانی و تخصصی) در روز شنبه 11 شهریورماه 96 در جلسه شورای مدیران شرکت مادر تخصصی ارائه کرد و گفت: با توجه به ضرورت افزایش توان اثرگذاری فعالیت‌های صندوق‌ها بر زیربخش‌های مختلف کشاورزی و امکان اندازه‌گیری خدمات و اقدامات اثرگذار صندوق‌ها بر آنها موضوع تغییر مدل ارائه خدمت صندوق ها در دستور کار قرار گرفت و بر این اساس فرایندی تهیه و  تدوین شد.

وی افزود: از ابتدای سال 94 تا مرداد ماه سال 96 برای تعداد 27 صندوق استانی کشور جلسات توجیهی مدل ارائه خدمت مبتنی بر زنجیره‌های ارزش برگزار شده است که در تمام این جلسات مدیریت توسعه سرمایه‌گذاری و تسهیلات به همراه ابوالقاسم شمس؛ عضو هیات مدیره شرکت مادر تخصصی حضور داشته‌اند.

میران جدی اظهار داشت: برای برگزاری این جلسات از تمام اعضا هیات مدیره، بازرس و مدیرعامل صندوق و رئیس و معاونان سازمان جهاد کشاورزی استان و ادارات تابعه  (تعاون روستایی، دامپزشکی، شیلات، خدمات حمایتی، تحقیقات و ....) و برخی از فعالان زیربخش‌های کشاورزی دعوت به عمل آمد و در این جلسات مدل ارائه خدمت مبتنی بر زنجیره ارزش با سرفصل‌های مختلف ارائه شد.

وی محدودیت‌های اجتماعی، اقتصادی و ساختاری وضع موجود، دلائل و لزوم ورود صندوق به این مدل و نیاز به تغییر مدل قبلی، معرفی اجزا اصلی، پشتیبانان و محیط عملیات زنجیره، معرفی معیارهای کمی و کیفی زنجیره، ساختار سازمانی زنجیره ارزش و ریسک‌های مرتبط، نحوه تنظیم رابطه فنی، تخصصی و مالی اجزای زنجیره و نمونه مدل‌های اجراشده در صندوق‌های  غیردولتی را از سرفصل ها آموزشی در این جلسات بیان کرد.

رئیس اداره توسعه سرمایه گذاری در  شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی با بیان اینکه در 27 صندوق استانی این جلسات برپا شده است اظهار داشت: برای پنج صندوق استانی آذربایجان شرقی،تهران،خراسان رضوی، قم و  کرمانشاهمدل ارائه خدمت تاکنون برای آنها تشریح نشده است.

وی دلائل اهمیت زنجیره ارزش برای صندوق‌ها را چهار مورد بیان کرد و گفت: وام‌دهی متداول به اجزا به صورت منفرد است ولی تأمین مالی زنجیره ارزش با ارزیابی جامع و درک کل زنجیره و کاربرد ابزارهای ویژه آن را متمایز می کند؛ کاهش ریسک برای تولیدکنندگان، صنایع مرتبط، دست‌اندرکاران بازار و تامین مالی و اعتباری، اولویت در تأمین مالی زنجیره ارزش همراه ساختن کشاورزان منفرد و ظرفیت تولیدی آنها از طریق اتحادیه‌ها، تعاونی‌ها و سایر اشکال مؤسسات گروهی و افزایش قدرت چانه‌زنی برای تشکیل روابط قابل اعتمادتر و سودآورتر با سایر اجزای بازار از دلائل اهمیت زنجیره ارزش است.

میران جدی دستاورد این جلسات را به شرح ذیل بیان کرد:

v     مدل تامین جو از بورس در صندوق دامپروری و خوزستان با محوریت صندوق از سال 1394

v      مدل زنجیره تولید تخم مرغ و عسل در استان البرز  با محوریت صندوق از سال 1394

v     مدل زنجیره ارزش شیر در استان خراسان جنوبی  با محوریت صندوق‌های شهرستانی از سال 1394

v     مدل زنجیره‌های تولید آلو و گوجه فرنگی در استان خراسان رضوی با محوریت تعاونی از سال 1395

v     مدل زنجیره ارزش گوشت قرمز در استان خراسان رضوی با محوریت اتحادیه عشایری استان از سال 1395

v     مدل سیلاژ علوفه در استان خوزستان با محوریت تعاونی از سال 1393

v     مدل زنجیره میگو در استان خوزستان با محوریت صندوق از سال 1393

v     مدل افزایش بهره‌وری تولید گندم در استان زنجان  با محوریت تعاونی از سال 1394

v     مدل زنجیره ارزش تولید بذر در استان قم با محوریت تعاونی از سال 1394

v     مدل زنجیره ماهیان سرد آبی در استان کردستان با محوریت تعاونی از سال 1395

v     مدل زنجیره میگو در استان گلستان با محوریت صندوق و تعاونی‌ها از سال 1394

v     مدل زنجیره گوشت قرمز در استان گلستان با محوریت صندوق و اتحادیه عشایری از سال 1394

v     مدل خرید جو در استان مرکزی  با محوریت اتحادیه از سال 1394

v     مدل زنجیره تولید بذر در استان همدان با محوریت اتحادیه از سال 1393

v     مدل تامین کود در استان همدان با محوریت صندوق از سال 1393

v     مدل زنجیره‌های تولیدات گلخانه‌ای، شیر، عسل و سایر ماکیان در استان یزد با محوریت اتحادیه‌ها و تعاونی‌ها از سال 1394

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی