برگزاری جلسه مجمع عمومی موسس صندوق منابع طبیعی جنوب استان کرمان

جلسه مجمع عمومی موسس صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی جنوب استان کرمان به عنوان صد و پنجمین صندوق غیردولتی و ششمین صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی کشور روز دوشنبه 22 خردادماه 96 در شهرستان جیرفت برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مادر تخصصی؛ جلسه مجمع عمومی موسس صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی جنوب استان کرمان به عنوان صد و پنجمین صندوق غیردولتی و ششمین صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی کشور با مسولان شهرستانی، رییس سازمان جهاد کشاورزی و مدیران سازمان جنگل ها با سرمایه 10 میلیارد ریال و 15 تشکل روز دوشنبه 22 خردادماه 96 در شهرستان جیرفت برگزار شد.

 

RSS

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی