بازدید مطالعاتی کشورهای عضو سازمان بهره وری آسیایی(APO) از ایران

نوشته شده در سه شنبه, 30 آبان 1396 14:32

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی