حفظ همزمان قدرت خرید مردم و صرفه تولیدات کشاورزی ضروری است

نوشته شده در دوشنبه, 17 دی 1397 13:59

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی