برگزاری جلسه مجمع عمومی موسس صندوق منابع طبیعی جنوب استان کرمان

نوشته شده در چهارشنبه, 24 خرداد 1396 14:32
 

ارائه توانمندی های شرکت فدک گل در شورای مدیران شرکت مادر تخصصی

نوشته شده در سه شنبه, 16 خرداد 1396 15:46
 

صندوق حمایت از توسعه صنعت چای دارای بالاترین تعداد سهام داران است

نوشته شده در چهارشنبه, 10 خرداد 1396 14:29
 

صندوق حمایت از توسعه صنعت نوغانداری تشکیل می شود

نوشته شده در شنبه, 06 خرداد 1396 11:38

 

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی